Serious Issue Management & Prevention

Deze bijeenkomst in de vorm van een ronde tafel is alleen toegankelijk voor General Counsels.

Hoe blijf je als organisatie weerbaar als je onder druk komt te staan? Hoe behoud je regie in tijden van crisis? En wat kun je doen om risico's te mitigeren? Vincent Affourtit en Marianne Bloos van Houthoff bespreken het identificeren van red flags, de beeldvorming en de te ondernemen acties. Zij gaan ook in op de rol van de general counsel bij high impact incidenten zoals financiële fraude of een inval van een toezichthouder.

Nova 2 PO kleur

Log voor meer informatie in op het Mijn.NGB portaal. 
Daarin zijn de volgende extra gegevens zichtbaar:
adres of webinar link, sprekers bio, wijzig je deelname, presentatie (na afloop bij deelname) etc.