Sectie Privacy - Webinar Actualiteiten Privacyrecht

Op 17 juni 2021 vindt het webinar Actualiteiten Privacyrecht plaats, georganiseerd door de sectie Privacy van NGB.

Prof. dr. Gerrit-Jan Zwenne (Universiteit Leiden) en Friederike van der Jagt (advocaat bij Hunter Legal) gaan in op actuele ontwikkelingen en discussies in het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Zoals over wat wel en niet heeft te gelden als een strafrechtelijk gegeven of een gegeven van strafrechtelijke aard, wanneer er kan worden gesproken van een gerechtvaardigd belang en of marketing daaronder valt. Daarnaast wordt ingegaan op de veranderingen die het wetsvoorstel voor de Verzamelwet gegevensbescherming gaan brengen. Ook is er aandacht voor recente boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard is er voldoende ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Programma 

14.00 – 15.00 u presentatie Prof. Zwenne
15.00 – 15.15 u pauze
15.15 – 16.15 u presentatie mevr. Van der Jagt

Prof. Zwenne is hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden. Hij is een gespecialiseerde advocaat op het gebied van privacy- en gegevensbeschermingsrecht.

Mevr. Van der Jagt is advocaat bij Hunter Legal en heeft zowel theoretische als praktische ervaring op het gebied van privacy.