Sectie Privacy: De AVG: hoe staat het ermee?

Programma:

14.30-15.00 registratie en ontvangst
15.00-17.15 presentaties
17.15-18.15 borrel

Rond de invoering van de AVG was er volop aandacht voor het implementatieproces van een Verordening bij Nederlandse bedrijven, instellingen en overheden. Die aandacht lijkt nu zo’n anderhalf jaar na de invoeringsdatum enigszins verslapt te zijn. Niet iedereen realiseert zich dat privacy een onderwerp is dat voortdurend moet worden bijgehouden en te vaak wordt de fout gemaakt te denken dat datgene wat gedaan is rond de invoering van de AVG een eenmalige operatie was. Tegelijkertijd lijkt de Autoriteit Persoonsgegevens als het gaat om opleggen van sancties juist de tegenovergestelde richting te bewegen, vanuit de gedachte dat men nu toch wel ruimschoots klaar moet zijn met het op orde brengen van een adequaat privacy beleid binnen organisaties. Reden genoeg voor de sectie privacy om een tweetal inspirerende sprekers tijdens een bijeenkomst van de sectie Privacy op 14 november 2019 hun licht op de geschetste problematiek te maten schijnen.

De sectiebijeenkomst Privacy vindt plaats op 14 november 2019 bij Kennedy van der Laan, Molenwerf 16, 1014 BG Amsterdam.

OV 
KvdL ligt vlakbij NS Station Amsterdam Sloterdijk.

Voor parkeerinstructies klik hier

De routebeschrijving vindt u hier

Hester de Vries, advocaat bij Kennedy Van der Laan zal aan de hand van actuele voorbeelden ingaan op onderzoek & handhaving door de toezichthouders, zowel in Nederland (boete en/of dwangsom opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens) als de opgelegde boetes door toezichthouders in andere EU-lidstaten. Verder zal zij in haar betoog aandacht schenken aan de ontwikkelingen in de rechtspraak, in het bijzonder met betrekking tot de uitoefening van rechten door en schadeclaims van betrokkenen.

Ksenia Kondratova, Legal Counsel Privacy bij KPN, zal ingaan op de verwerkings/verwerkers scenario’s en daaruit voortvloeiende verschillende typen verwerkingsovereenkomsten. Zij zal vervolgens de rolverdeling tussen de betrokken partijen belichten, daarbij voortbordurend op de (on)praktische hulpmiddelen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij komen in elk geval de kwalificaties verwerker, zelfstandige / gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke aan de orde, mede tegen het licht van de recente uitspraken van het EHvJ. Tot slot zal zij stil staan bij de grootste knelpunten van dit moment, zoals daar zijn de audit, de meldingsplicht datalekken, het inschakelen van sub-verwerkers en de internationale doorgifte (Brexit).