Sectie MR: (recent) verleden en toekomstig beleid van de ACM

De Sectie Mededingingsrecht van het NGB is erg verheugd dat Martijn Snoep is ingegaan op onze uitnodiging om voor een select gezelschap van maximaal 90 mensen te komen praten over zijn eerste tijd bij de ACM en hoe hij de prioriteiten (en uitdagingen) van de ACM ziet voor nu en in de nabije toekomst. Er is tevens een mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Martijn Snoep is sinds 1 september 2018 de nieuwe bestuursvoorzitter van de ACM. Hij heeft tot aan zijn benoeming bij de ACM 28 jaar bij De Brauw Blackstone Westbroek gewerkt. In die periode heeft hij vanuit Amsterdam en Brussel bedrijven geadviseerd over de toepassing van het mededingingsrecht in Nederland en daarbuiten.

Programma
14.30 - 15.00 ontvangst
15.00 - 17.15 presentatie
17.15 - 18.15 borrel
Locatie
Aegon, Aegonplein 50 – Den Haag. Parkeren is mogelijk, mits dat tevoren is aangegeven. Deelnemers krijgen hier bericht over. Legitimatiebewijs is noodzakelijk. 

 

NB Deze bijeenkomst stond oorspronkelijk gepland op 7 mei 2020. In verband met de Coronacrisis is deze verplaatst naar november.