Sectie MR: Fusies, Overnames en Mededingingsrecht

Ruben Elkerbout is advocaat en partner bij Stek. Elkerbout is een specialist in mededingingsrecht. Zijn expertise omvat verschillende onderdelen van het mededingingsrecht, zoals kartelzaken en fusiecontroleprocedures.    

Vanuit de sectie mededingingsrecht zal Elkerbout de actualiteiten van dit onderwerp behandelen.  

Nadere informatie volgt 

Voorlopig programma 

14.30 - 16.30 u Webinar Fusies, Overnames en Mededingingsrecht 

Ruben Elkerbout, partner bij Stek