Sectie MR: Fusies, Overnames en Mededingingsrecht

Ruben Elkerbout is advocaat en partner bij Stek. Ruben is een specialist in mededingingsrecht en zal tijdens dit webinar o.a. ingaan op de recente ontwikkelingen in fusiecontroleprocedures, onder andere bij de ACM. Hij zal hierbij gebruik maken van de vele voorbeelden uit zijn dagelijkse praktijk.

 

Programma 

14.30 - 16.00 u Webinar Fusies, Overnames en Mededingingsrecht 

Ruben Elkerbout, partner bij Stek