Sectie Arbeidsrecht: Webinar Reorganisatie

Jordi Rosendahl (Lexence) verzorgt, in samenwerking met Jan Meijer (werkzaam bij UWV), op 3 december 2020 een webinar over reorganiseren, in het bijzonder ten tijde van Covid-19.

De maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan hebben grote (financiële) gevolgen voor veel ondernemingen. Door verschillende steunpakketten probeert de overheid die gevolgen te ondervangen. Niet in alle gevallen heeft dit voldoende effect. Bovendien biedt dit vaak geen structurele oplossing. In toenemende mate zien ondernemingen zich nu genoodzaakt te reorganiseren. 

Tijdens het webinar op 3 december 2020 staan Jordi Rosendahl en Jan Meijer stil bij de voorbereiding van een reorganisatie, de te nemen hobbels en de executie van de reorganisatie. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan:

  • De gevolgen van Covid-19 bij het opstellen van de business case;
  • De invloed van de steunpakketten op de onderbouwing van de reorganisatie;
  • De selectie van boventallige werknemers;
  • Herplaatsing;
  • Eventuele sancties uit hoofde van verkregen NOW in geval van een reorganisatie; en
  • De nieuwe Uitvoeringsregels (per 1 september 2020).

Online Programma:
10.00 – 11:00 uur: presentatie deel 1
11:00 – 11:15 uur: pauze
11:15 – 12:00 uur: presentatie deel 2

Jan Meijer is manager Arbeids- en Ontslagrecht op de landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV. Jan kent de ins en outs van de ontslagprocedure bij UWV en onderhoudt de contacten met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Jordi Rosendahl is advocaat en partner arbeidsrecht bij Lexence. Hij adviseert en procedeert over verschillende arbeidsrechtelijke kwesties. Een belangrijk deel van zijn werk bestaat uit reorganisatietrajecten waarbij hij ondernemingen bijstaat vanaf de onderhandelingen met vakbonden tot en met de executie van het sociaal plan.