Sectie Arbeidsrecht: Masterclass Dossieropbouw

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)  zou het ontslagrecht niet alleen goedkoper, maar ook eenvoudiger worden. Zoals één ieder bekend, is deze belofte helaas niet waar gemaakt. Integendeel. Sinds de invoering van de WWZ is het vele malen lastiger geworden werknemers te ontslaan. Onderzoek wijst uit dat gemiddeld 70% van de zaken waarin de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt wegens disfunctioneren wordt afgewezen. Dat heeft grote gevolgen voor de praktijk. Na een afwijzing moet de werknemer immers weer ‘gewoon’ aan het werk, terwijl de arbeidsrelatie veelal verder verslechterd zal zijn. In de praktijk resulteert dit vaak in problemen op de werkvloer en/of een ziekmelding, met alle gevolgen van dien.

Bovendien neemt het belang van dossieropbouw toe. Het grote aantal afwijzingen laat zien dat een dossier volledig moet zijn opgebouwd, wil een werkgever in een ontbindingsprocedure kans van slagen hebben. Dit heeft ook gevolgen voor de mogelijkheid van werkgevers om kwesties door middel van een regeling op te lossen. Het bereiken van een schikking zal immers moeilijk(er) worden als de (advocaat van de) wederpartij inziet dat de werkgever een groot procesrisico loopt als hij - na mislukte onderhandelingen - een ontbindingsprocedure moet start.  

Gezien het voorgaande komt tijdens deze Masterclass niet alleen het ontslagrecht, maar ook dossieropbouw aan bod. Bovendien gaan we aan de hand van diverse casusposities met de theorie aan de slag. Bij het onderdeel ontslagrecht zal uiteraard ook de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aan de orde komen, als gevolg waarvan het arbeids-/ontslagrecht per 1 januari 2020 wederom (drastisch) zal wijzigen. Uiteraard komen aan de orde de invoering van een nieuwe ontslaggrond (de i-grond, ook wel cumulatiegrond genoemd), de wijziging van de ketenregeling en de wijziging in de berekening van de transitievergoeding.
De bedoeling is om vooral ook een eigen casus in te brengen, hetgeen een mooie gelegenheid biedt om de theorie in de praktijk toe te passen.

Carola Meyer-de Swaan is sinds 2000 werkzaam in de advocatuur, voornamelijk op het gebied van het arbeidsrecht. Na een aantal jaren in Nederland en Engeland als advocaat werkzaam te zijn geweest (onder andere bij Boontje Advocaten), heeft zij als Legal Counsel Benelux (Arbeidsrecht) bij Unilever gewerkt. Eind 2013 heeft Carola zich weer bij Boontje Advocaten aangesloten. 

Programma
13.30 - 14.45 - Deel I: Arbeidsrecht

 • Ontslagsysteem
 • Ontslagrecht/-gronden: disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie, verwijtbaar handelen
 • Ontslagvergoeding: transitie- & billijke vergoeding  
 • Ketenregeling
 • Update: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2020 o.g.v. de Wet arbeidsmarkt in balans
  Interactieve casus: in groepjes voor te bereiden - plenair te bespreken

14.45 - 15.15 - Pauze

15.15 - 16.30 - Deel II: Dossieropbouw

 • Dossieropbouw
 • Betrokken partijen
 • Inhoud
 • Vlucht in ziekte
 • Tips & trics
  Interactieve casus: in groepjes voor te bereiden -  plenair te bespreken

Locatie: Malietoren (gebouw VNO-NCW) Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag. Parkeren is meestal mogelijk in de parkeergarage van de Malietoren (ingang aan de achterkant), maar kan niet gereserveerd of gegarandeerd worden. Alternatief Babylon parkeerrgarage.

De Malietoren ligt op enkele minuten loopafstand van station Den Haag Centraal.

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

NGB leden kunnen zich na inloggen aanmelden voor de bijeenkomst