Sectie AiD: Training Gespreksleider GIO

Op 19 maart vindt de online training "Gespreksleider GIO" plaats. Deze training wordt verzorgd door Anton-Pieter van Logtestijn en tijdens de training worden Advocaten in Dienstbetrekking getraind tot gespreksleider van een GIO. 

De workshop duurt 3 uur en bespreekt o.a. onderwerpen als: wat moet er gebeuren tijdens een GIO om die tot een succes te maken, wat is de rol van de begeleider, welke vaardigheden zijn helpend hiertoe. Deze vaardigheden worden toegepast tijdens een (verkorte) GIO oefening. 

Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Is de training vol en heeft u toch interesse? Stuur dan een email naar info@ngb.nl, bij voldoende animo plannen wij eventueel een extra training in.   

Tijdstip: 19 maart van 9.30- 12.30 uur

NGB leden kunnen zich aanmelden na inloggen

Anton-Pieter van Logtestijn