Sectie AiD: belang en waarborging verschoningsrecht

De uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 7 oktober 2019 over de omvang van het verschoningsrecht van buitenlandse advocaten in dienstbetrekking van wie de onafhankelijkheid niet is gegarandeerd heeft geleid tot een groot aantal nieuws- en informatieberichten over dit onderwerp. De informatie over dit onderwerp op de NGB-pagina van de Sectie Advocaat in dienstbetrekking is aangepast aan deze nieuwe ontwikkeling

Deze uitspraak maar meer in het bijzonder nog het belang van verschoningsrecht en waarborging daarvan was voor ons aanleiding om Francien Rense, partner bij NautaDutilh N.V., te vragen om een Sectiebijeenkomst over het verschoningsrecht van de advocaat te verzorgen. Tijdens deze Sectiebijeenkomst zal zij ingaan op achtergronden en huidige tendensen als het gaat om het verschoningsrecht, maar vooral ook de praktische inbedding daarvan en vraagstukken die in dat verband spelen.

Kortom, Francien zal het hebben over hoe je in de praktijk met het verschoningsrecht omgaat en waarmee je rekening zou moeten en kunt houden, terwijl zij natuurlijk ook graag jullie vragen daarover beantwoordt.

Voorafgaand aan de Sectiebijeenkomst hebben we de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen uit te wisselen over onderwerpen die voor de leden van de Sectie Advocaat in dienstbetrekking relevant zijn, zoals kantoorbezoeken door de Orde, GIO’s, etc.

Locatie:
Deze Sectiebijeenkomst vindt plaats op het kantoor van NautaDutilh N.V., Weena 800, 3014 DA Rotterdam. Parkeren kan de 'tuingarage' van NautaDutilh. Het kantoor van NautaDutilh ligt naast Station Rotterdam Centraal. Je kunt gebruik maken van de InterParking parkeergarage. De ingang van deze parkeergarage bevindt zich aan Kruisplein 25. Je kunt je parkeerkaart, bij aankomst, af laten stempelen bij de receptie op de 29e verdieping. 

Programma:
14.00 – 14.15 uur   ontvangst
14.15 – 15.00 uur   vergadering NGB Sectie Advocaat in dienstbetrekking
15.15 – 17.30 uur   NGB Extra met een korte pauze
17.30 – 18.30 uur   borrel

(Deze bijeenkomst stond oorspronkelijk gepland op 21 april 2020)