Sectie AiD: Actualiteiten verschoningsrecht

De uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 7 oktober 2019 over de omvang van het verschoningsrecht van buitenlandse advocaten in dienstbetrekking van wie de onafhankelijkheid niet is gegarandeerd heeft geleid tot een groot aantal nieuws- en informatieberichten over dit onderwerp. De informatie over dit onderwerp op de NGB-pagina van de Sectie Advocaat in dienstbetrekking is aangepast aan deze nieuwe ontwikkeling

Deze uitspraak maar meer in het bijzonder nog het belang van verschoningsrecht en waarborging daarvan was voor ons aanleiding om Francien Rense, partner bij NautaDutilh N.V., te vragen om een Sectiebijeenkomst over het verschoningsrecht van de advocaat te verzorgen. Tijdens deze Sectiebijeenkomst zal zij ingaan op achtergronden en huidige tendensen als het gaat om het verschoningsrecht, maar vooral ook de praktische inbedding daarvan en vraagstukken die in dat verband spelen.

Kortom, Francien zal het hebben over hoe je in de praktijk met het verschoningsrecht omgaat en waarmee je rekening zou moeten en kunt houden, terwijl zij natuurlijk ook graag jullie vragen daarover beantwoordt.

Deze bijeenkomst stond oorspronkelijk gepland op 21 april 2020, waarbij het de bedoeling was om voorafgaand aan het seminar met advocaten in dienstbetrekking samen te komen om praktische vragen en aspecten met elkaar te kunnen uitwisselen en bespreken. In verband met de beperkingen rondom Covid-19 is dit nog niet mogelijk. Het seminar over actualiteiten van het verschoningsrecht zal daarom online plaatsvinden op dinsdag 22 september 2020. 

Programma:
16.00 – 17.00 uur   Online seminar “Actualiteiten verschoningsrecht”