Ontbijtsessies ESG

In de eerste helft van 2023 organiseert CMS samen met het NGB enkele ontbijtsessies als vervolg op de publicatie van de NGB Reeks IX over ESG. Deze sessies vinden plaats op het kantoor van CMS. Voor elke sessie kan je 1 PO punt behalen.

Aanmelden kan via de knop onderaan de pagina (via CMS) per bijeenkomst.

NOVA 1 PO
 1. donderdag 19 januari van 8:00 tot 10:00

  Managing the Supply Chain

  Tijdens de ontbijtsessie Managing the Supply Chain, wordt u bijgepraat over relevante wet en regelgeving (waaronder CSRD en CSDD) en krijgt u concrete tips en tricks, inclusief voorbeeldbepalingen, die u van pas kunnen komen in uw dagelijkse werkzaamheden als bedrijfsjurist.

 2. donderdag 2 februari van 8:00 tot 10:00

  ESG & belastingen

  Een rondetafelgesprek over fiscale advisering & fiscaal ethisch beleid, met als deelonderwerpen de nieuwe Tax Principles van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de nieuwe Tax Governance Code van VNO-NCW.

 3. Donderdag 16 februari van 8:00 tot 10:00

  Duurzame financiering

  Het veranderende (politieke) klimaat, gewijzigde maatschappelijke opvattingen en nieuwe ESG-regelgeving brengen voor ondernemingen verschillende uitdagingen én kansen op het gebied van financiering.

  De klimaat- en transitierisico’s zetten de resultaten van ondernemingen potentieel onder druk. Dit heeft eveneens potentiele gevolgen voor de risico's die investeerders en financiers van ondernemingen lopen. Een duurzaam businessmodel is onmisbaar voor de levensvatbaarheid van een onderneming en behoud van kasstromen om aan de verplichtingen jegens de financiers te voldoen. Vanuit financiele onderneming wordt het vanwege een verhoogd risico mogelijk minder aantrekkelijk om bepaalde sectoren te financieren. De toezichthouders hebben aangegeven dat naleving van de financiele regelgeving op het gebied van duurzaamheid een speerpunt van hun toezicht zal zijn.

  Tijdens de ontbijtsessie gaan we in op de toepassing en werking van recente ESG-regelgeving en staan wij stil bij de actuele thema's op het gebied van duurzaamheid. De noodzaak en mogelijkheden om duurzaam te financieren zullen eveneens onderwerp van debat zijn.

 4. Donderdag 16 maart van 8:00 tot 10:00

  Corporate Governance

  ESG is een onlosmakelijk onderdeel van de maatschappij, de politiek en het bedrijfsleven. En daarmee is ESG-governance een belangrijke pijler geworden van de corporate governance van ieder bedrijf. Een proactief ESG-beleid verzekert niet aleen de naleving van ESG-regels, maar identificeert ook kansen. Bij het opstellen en uitvoeren van een ESG-beleid is een goed overzicht van de recente ontwikkelingen op het gebied van ESG-governance essentieel. Bijvoorbeeld het recent ingediende wetsvoorstel voor de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen en de nieuwe corporate governance code die 1 januari ingaat.

  Tijdens de ontbijtsessie gaan we in op ESG-governance, de recente ontwikkelingen en wat deze concreet betekenen voor de bedrijfsjurist.

 5. Donderdag 6 april van 8:00 tot 10:00

  ESG Litigation & Claims

  Ondernemingen worden steeds meer juridisch aangesproken op hun verantwoordelijkheid in het kader van klimaatverandering (ESG Litigation). Het aanspreken van ondernemingen gebeurt veelal in het openbaar via verschillende (media)kanalen en campagnes.
  Niet alleen milieuorganisaties roeren zich steeds meer, maar ook consumenten en beleggers / aandeelhouders worden kritischer. 

  Tijdens de ontbijtsessie gaan we in op ESG Litigation, de recente ontwikkelingen en wat deze concreet betekenen voor de bedrijfsjurist en hun bestuurders.

 6. Donderdag 11 mei van 8:00 tot 10:00

  Duurzaam vastgoed

  Tegenwoordig zijn ESG-criteria niet meer weg te denken uit het vastgoed. De gebouwde omgeving is goed voor circa 40% van het totale energieverbruik in Nederland en deze zal dan ook een substantiële bijdrage moeten leveren. Naast directe wetgeving zijn er tal van andere methoden die de verduurzaming van vastgoed bevorderen.

 7. Donderdag 8 juni van 8:00 tot 10:00

  ESG & Human Capital

  Wie vanuit het perspectief van de werkgever kijkt naar de (invulling) van ESG, ziet een waaier aan onderwerpen die de human capital van de onderneming centraal stelt. Dat is, in een tijd waarin het een uitdaging is om nieuw talent te vinden en te behouden, zowel een interessant gegeven als een kans om als HR, samen met de bedrijfsjurist, op in te spelen.

  Tijdens de ontbijtsessie schetsen wij de verschillende onderwerpen die in de relatie werkgever – werknemer en ESG een rol kunnen spelen. Wij staan wat uitgebreider stil bij onderwerpen die aansluiten bij Diversiteit & Inclusiviteit en hoe een onderwerp als de veilige en inclusieve werkvloer onderdeel kan zijn van uw ESG-doelen.