Number crunchen voor bedrijfsjuristen

Om aan te melden, moet u eerst inloggen.
Deze Workshop is ontwikkeld i.s.m. Dialogue BV. Het maximum aantal deelnemers is 12. Er zijn Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden van toepassing. Deelnamekosten: € 430,00,- excl. BTW.

Als bedrijfsjurist krijgt u te maken met cijfers: de jaarrekening van uw onderneming, omzetcijfers, verlies- en winstprognoses of een financieringsconstructie. Er wordt van u verwacht dat u die cijfers kunt lezen en interpreteren. Ook Legal Risk Management is voor de bedrijfsjurist van nu een kernactiviteit aan het worden. Aanvullend wordt in deze training aandacht besteed aan het waarderen van (juridische) risico’s.

Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen

  • Inzicht in de financiële basisbegrippen
  • Relatie balans, winst- en verliesrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Verschil winst en liquiditeit
  • Kengetallen
  • Werken met eigen jaarverslag/ casus
  • Legal Risk Management

Aan het einde van de workshop

bent u vertrouwd met diverse financiële begrippen en methodes, komt u beter beslagen ten ijs bij onderhandelingen, kunt u de financiële situatie van uw onderneming op waarde schatten en bent u een waardevolle gesprekspartner voor uw management. 

Trainer: Steven ten Hage
Locatie: Utrecht
Tijd: 09.00 - 17.00 u.