Nieuwjaarsbijeenkomst met ALV

Het programma wordt in december bekend gemaakt.
Voorafgaand aan de bijeenkomst zal er een ALV plaatsvinden.
Daarnaast hebben nieuwe leden de mogelijkheid om vooraf te lunchen met het NGB bestuur.

Nieuwe ledenlunch

Voorafgaand aan de bijeenkomst organiseert het NGB voor nieuwe leden (lid vanaf 1 januari 2021) een lunch. Deze lunch is beschikbaar voor 50 leden en wordt kosteloos aangeboden. Om je hiervoor in te schrijven kies je het ticket nieuwe leden. Dit ticket is alleen zichtbaar als je voldoet aan de vereisten.

Nova 2 PO kleur

Log voor meer informatie in op het Mijn.NGB portaal. 
Daarin zijn de volgende extra gegevens zichtbaar:
adres of webinar link, sprekers bio, wijzig je deelname, presentatie (na afloop bij deelname) etc.