Nieuwjaarsbijeenkomst: Geopolitiek en Handel + ALV

Op 28 januari 2021 vindt de NGB Nieuwjaarsbijeenkomst (online) plaats met als thema:

“Biden, Von der Leyen & Xi: Geopolitiek & Handel voor de bedrijfsjurist”

Rem Korteweg (Instituut Clingendael) en Jan Joosten (BakerMcKenzie) praten u bij over geopolitieke ontwikkelingen en de handel tussen Europa, de VS en China. Zij zullen daarbij een vertaalslag maken naar wat dit betekent voor de praktijk van Nederlandse bedrijfsjuristen. 
Rem Kortweg zal ingaan op onder andere de volgende thema’s:

  • Innovaties binnen de Europese Unie op het gebied van handelsbeleid.
  • Verschuiving van machtsverhoudingen in de Europese Unie door Brexit en Corona.
  • Externe en interne kant van Europees handelsbeleid en de positie van Nederland daarin.
  • Biden aan de macht: komen Europeanen en Amerikanen nader tot elkaar als het gaat over het maken van handelsafspraken?
  • Extraterritoriale sancties: hoe kunnen bedrijven in Europa en Nederland zichzelf weerbaar maken tegen economische dwangmaatregelen vanuit de VS?
  • Waarom Nederlandse en Europese bedrijven steeds meer in een spagaat gebracht worden: kiezen tussen de VS of China.
  • De strijd tussen VS en China; Decoupling & Dual Circulation: hoe worden bedrijven hierdoor gedwongen om naar hun strategische toevoerlijnen en afzetmarkten te kijken?

Jan Joosten zal vervolgens aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laten zien hoe deze ontwikkelingen zich vertalen naar de werkvloer van bedrijven, hoe ook u als Nederlandse bedrijfsjurist hier mee te maken kunt krijgen, naar welke juridische instrumenten kan worden gegrepen en wat de valkuilen zijn. 

Voorafgaand aan het webinar vindt de algemene vergadering van NGB plaats.

Programma:
15.00 - 15.15 uur     Algemene vergadering
15.15 - 17.30 uur     Webinar Geopolitiek & Handel voor de bedrijfsjurist (inclusief korte pauze)


Rem Korteweg is Senior Research Fellow bij Instituut Clingendael. Hij werkt aan de strategische rol van Europa in de wereld, met een specifieke focus op het snijvlak van buitenlands beleid, handel en veiligheidskwesties. Tot zijn huidige onderzoeksinteresses behoren de Brexit, de toekomst van het internationale handelssysteem en de veranderende relaties van Europa met regionale en mondiale machten. 


Jan J.H. Joosten is een corporate partner bij Baker McKenzie in New York. Op 1 februari 2021 zal Joosten als General Counsel in dienst treden bij Neogene Therapeutics, Inc., een Nederlands-Amerikaanse biotech. Joosten helpt al meer dan 20 jaar Nederlandse bedrijven die zakendoen in de Verenigde Staten.  Hij heeft zowel in Nederland (in Leiden; civiel en fiscaal) als in de Verenigde Staten (aan Harvard) rechten gestudeerd.  Joosten is lid van de New York bar.  Hij is daardoor bij uitstek in staat om de verschillen tussen Nederland en de Verenigde Staten te onderkennen en kan daardoor Nederlandse bedrijven op een efficiënte wijze helpen om valkuilen te vermijden.  Joosten geeft regelmatig cursussen over Amerikaansrechtelijke onderwerpen (onder meer voor CPO en OSR) en doceert het onderdeel Internationaal Contracteren in de Beroepsopleiding voor Bedrijfsjuristen.  Hij is co-auteur van Legal Aspects of Doing Business in the United States for Dutch Companies en U.S. Securities Regulation -- a Guidebook for International Companies alsmede verschillende wetenschappelijke artikelen.