Nieuwjaarsbijeenkomst Sustainability

(Aanmelden is mogelijk na inloggen)
Wat doen bedrijven aan sustainability, en waarom? Wat vinden bedrijven er zelf van, en hoe kijkt de buitenwereld (klanten, aandeelhouders en andere stakeholders) naar bedrijven? Wat is de rol van de bedrijfsjurist? Sustainability is een onderwerp met vele facetten. Op deze middag spitsen wij het toe op de praktijk van de bedrijfsjurist. Sprekers zijn Cees van Dam, hoogleraar Internationaal Ondernemen en Mensenrechten aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, en Eric-Paul Schat, Senior Director Sustainability, Environment, Health & Safety bij NXP Semiconductors.

Van Dam en Schat gaan onder meer in op:

 • Klimaat, milieu en mensenrechten;
 • Risk management – hoe voldoe je aan het toenemend aantal regels op sustainability-gebied?
 • Soft law: guidelines van de Verenigde Naties en de OESO;
 • Wetgeving op nationaal, Europees en internationaal niveau;
 • IMVO-convenanten (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen);
 • Nieuwe wetgeving op IMVO-terrein? Hoe verhouden soft law en hard law zich t.o.v. elkaar?
 • Welke rol spelen de Sustainable Development Goals?
 • Hoe transparant wil de onderneming zijn?
 • Juridische aspecten van vraagstukken die vroeger vooral als ethisch werden gezien;
 • Verslaglegging over bedrijfsactiviteiten, niet alleen in financiële zin;
 • Maatschappelijke betrokkenheid versus commercieel belang;
 • Wanneer stop je met contracteren met bepaalde landen?
 • Voor welke dilemma’s sta je als bedrijfsjurist?
   

Locatie 
Planetarium, Kromwijkdreef 11, 1108 JA Amsterdam

Programma 
'Sustainability: marketing tool of maatschappelijke betrokkenheid' (Erik-Paul Schat)
‘Respect voor mensenrechten: een zaak voor de bedrijfsjurist’ (Cees van Dam)
14.15 - 14.45 ontvangst
14.45 - 15.00 alg. vergadering
15.00 - 17.15 seminar
17.15 - 18.15 nieuwjaarsborrel

Voorafgaand aan het nieuwjaarsseminar is er een lunch voor nieuwe leden

Het wordt een middag vol relevante en actuele thema's, dus mist u deze bijeenkomst niet!

Eric-Paul Schat beweegt zich al vele jaren binnen het mondiale overleg tussen multinationals, belangengroeperingen en andere samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met duurzaam ondernemen. Onder de titel 'Sustainability: marketing tool of maatschappelijke betrokkenheid' vertelt hij over de dilemma’s bij duurzaam ondernemen.

Cees van Dam, is naast hoogleraar onder meer lid van de Monitoringscommissie van het IMVO-Bankenconvenant. Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft hij een rapport over de opties voor invoeren van dwingende wettelijke IMVO-maatregelen. In zijn bijdrage ‘Respect voor mensenrechten: een zaak voor de bedrijfsjurist’, gaat hij onder meer in op de juridische en niet-juridische drivers voor  maatschappelijk verantwoord ondernemen en de rol die de bedrijfsjurist hierin kan spelen.

Schat en Van Dam bespreken in een korte inleiding de algemene aspecten van de verschillende onderwerpen. Daarna gaan zij in op concrete dilemma’s van de bedrijfsjurist. Hierbij bespreken zij met de deelnemers een aantal stellingen. De meningen van de deelnemers worden gepeild via stemmen met de telefoon. Het wordt een interactieve bijeenkomst, waarbij de inbreng van de deelnemers zeer op prijs wordt gesteld.