Nieuwe pensioenwet

Op de valreep van 2022 (22 december 2022) heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke kaders van het nieuwe pensioenstelsel. Het wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer.

Als de wet - zoals beoogd per 1 juli 2023 - van kracht wordt, hebben vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders nog tot 1 januari 2027 de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan deze nieuwe wetgeving. Wijnanda Rutten van Clifford Chance gaat ons meer vertellen over wat het nieuwe pensioenstelsel nu concreet betekent en geeft ons praktische handvatten voor de te nemen next steps . Kortom, een belangrijk onderwerp waar elke werkgever mee aan de slag is c.q. moet de komende periode.

Nova 2 PO kleur

Log voor meer informatie in op het Mijn.NGB portaal. 
Daarin zijn de volgende extra gegevens zichtbaar:
adres of webinar link, sprekers bio, wijzig je deelname, presentatie (na afloop bij deelname) etc.