NGB Seminar Fraude

Programma

14:30 - 15.00   
Ontvangst
15:00 -15.10    
Welkomstwoord door Petra Zijp, bestuursvoorzitter NautaDutilh, en opening seminar door NGB bestuurslid Martha Zandbergen
15:10 -16.00  
"Papieren Tijger?" -Thomas Bosch, Landelijk coördinerend officier fraude bij het Functioneel Parket
Wat kan de rol van een bedrijfsjurist zijn als een bedrijf op enige manier met fraude wordt geconfronteerd? Is de bedrijfsjurist slechts een papieren tijger of kan hij meer doen? Moet hij meer doen? Hierover gaat Thomas Bosch graag met de aanwezigen in discussie en beantwoordt hijvragen. Hierbij betrekt hij ook actuele ontwikkelingen in de fraudebestrijding.
16:00 - 16:15
Pauze
16:15 - 17:15
In drie korte inleidingen komen voor de bedrijfsjurist belangrijke en actuele ontwikkelingen aan de orde. Na elke inleiding worden die ontwikkelingen aan de hand van vragen en/of stellingen interactief nader besproken. Grijp uw kans om uw vragen aan de officier van justitie of aan advocaten uit de praktijk voor te leggen! Rob van der Hoeven treedt op als moderator.
16:15 - 16:35
"Lawful, but awful" -Francien Rense
Het is al lang niet meer zo dat alleen juridische factoren bepalen of een handelen of nalaten als onbehoorlijk of frauduleus worden ervaren. Steeds vaker wordt de norm (mede) bepaald door maatschappelijke of politieke opvattingen over waar en wanneer grenzen zijn overschreden. Hetzelfde geldt voor consequenties die een bedrijf uit een fraudeonderzoek zou moeten trekken. De commotie rond de onlangs gepubliceerde ING schikking is daarvan een voorbeeld. Hoe moet de bedrijfsjurist daarmee omgaan? 
16:35 - 16:55
"Selfreporting" - Marike Bakker 
Het Openbaar Ministerie promoot steeds vaker dat fraude, die aan een bedrijf kan worden toegerekend, door dat bedrijf proactief aan het openbaar ministerie zou moeten worden gemeld. Welke haken en ogen voor het bedrijf kleven er aan Selfreporting?
16:55 - 17:15
"Signalen van fraude, de rol  van de bedrijfsjurist "- Annechien Daalderop 
Aan de hand van concrete voorbeelden worden verschillende mogelijkheden besproken waarop de bedrijfsjurist kan (en moet?) reageren als hem/haar signalen van fraude ter ore komen.
17:15 - 17.20
Presentatie van het boekje "Fraude" in de NGB Reeks en afsluiting 
17:20 - 18:15 
Borrel

 

Komt een bedrijf met fraude in aanraking, dan krijgt de bedrijfsjurist vele vragen. Moet er een (intern) onderzoek worden verricht? Is het verstandig om open kaart te spelen en de fraude bij toezichthouders of Justitie te melden? Staan de autoriteiten al op de stoep bij een onverwachte inval, dan wordt een onderneming in een meer defensieve houding gedwongen. Maar ook dan vallen er nog keuzes te maken. Werkt het bedrijf mee aan het onderzoek? Welke remedial action moet de onderneming nemen om de kans op een schikking te vergroten ingeval van strafrechtelijke aansprakelijkheid van de onderneming zelf? 
 
Deze en andere vragen worden besproken op het NGB seminar van 27 september 2018. Thomas Bosch, Landelijk coördinerend officier fraude bij het Functioneel Parket, besteedt onder andere aandacht aan wat het openbaar ministerie van een bedrijfsjurist verwacht als deze met een onregelmatigheid binnen het bedrijf wordt geconfronteerd. Voorts besteden Marike Bakker, Rob van der Hoeven, Francien Rense en Annechien Daalderop, NautaDutilh, aandacht aan de beslissingen die een onderneming en de bedrijfsjurist moeten nemen ingeval een onderneming geconfronteerd wordt met fraude. Dit doen zij door middel van een interactieve discussie aan de hand van stellingen. Daarbij komen ook de dilemma’s die spelen aan de orde. De benadering is praktisch.

Locatie
NautaDutilh, Beethovenstraat 400, 1082 PR Amsterdam (klik hier voor de routebeschrijving). Parkeren bij NautaDutilh is helaas niet mogelijk. U kunt het beste parkeren bij Q-Park Symphony aan de Leo Smitstraat 4, 1082 MP Amsterdam.

NB: leden kunnen zich na inloggen aanmelden.

Francien Rense, NautaDutilh

Annechien Daalderop, NautaDutilh

Aan het slot van het seminar wordt deel VII in de NGB Reeks aangeboden, met als thema Fraude. De advocaten van het Fraud & White Collar Crime team van NautaDutilh schreven een handzaam boekje met tips & tricks voor de bedrijfsjurist. Onderzoeken naar fraude hebben de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Vele toezichthouders houden zich inmiddels bezig met onderzoek naar corruptie en de opsporing van allerlei fraudezaken. Bedrijven kunnen op meerdere manieren in aanraking komen met een vorm van fraude, als slachtoffer maar ook als verdachte. In alle gevallen is de kans groot dat de bedrijfsjurist als vraagbaak dient: wat is er aan de hand? Loopt de reputatie gevaar? Kan een  frauderende werknemer ontslagen worden? Moeten we de gevraagde gegevens verstrekken? In hoeverre moeten we meewerken? 
 
De auteurs van het boekje bespreken wat er allemaal onder de noemer 'fraude' wordt verstaan en hoe je ervan af komt, of beter nog, hoe je het voorkomt. Ook niet-integer handelen dat niet strafbaar is leidt tegenwoordig steeds vaker tot het publiekelijk aan de schandpaal nagelen, met alle (reputationele) schade van dien voor een onderneming en haar bestuur. Waar moet een bedrijfsjurist aan denken als de onderneming zich geconfronteerd ziet met een mogelijke fraudezaak? Die vraag wordt vanuit verschillende invalshoeken beantwoord. Het in kaart brengen - en managen - van alle stakeholders is daarbij een belangrijk onderdeel van het werk van een bedrijfsjurist. Het boekje in de NGB Reeks biedt daarvoor een goede handreiking. 
 

Thomas Bosch, Landelijk coördinerend officier fraude bij het Functioneel Parket

Rob van der Hoeven, NautaDutilh

Marike Bakker, NautaDutilh