Werkgeversaansprakelijkheid en contracteren (NGB Extra)

Programma:
13.00-13.30 registratie en ontvangst 
13.30-15.30 presentaties Anneke Bolt en Esther Ceulen
15.30-16.00 pauze
16.00-18.00 presentatie Alex Lever
18.00-19.00 borrel

Werkgeversaansprakelijkheid
Werkgevers zijn verplicht om werknemers te beschermen en ze een veilige en gezonde werkplek te bieden. Maar wat nu als een werknemer in verband met zijn werkzaamheden toch schade lijdt. Wanneer is de werkgever dan wel/niet aansprakelijk voor die schade? Aansprakelijkheidsrechtadvocaten Anneke Bolt en Esther Ceulen bespreken dit aan de hand van:

 • De hoofdlijnen van de werkgeversaansprakelijkheid
 • De invulling van die hoofdlijnen in de rechtspraak
 • De omvang van de zorgplicht van de werkgever
 • De invloed van goed werkgeverschap
 • Schade bij bedrijfsuitjes en andere schade buiten werktijd
   
  19--11-27 Anneke Bolt
  Anneke Bolt

  Esther Ceulen

Contracteren: het eerste redmiddel
Contracteren en contractmanagement is dagelijks werk. Maar het juridisch krachtenveld waarbinnen contracten (nationaal en internationaal) tot stand komen en worden uitgevoerd is aan verandering onderhevig en vaak niet zichtbaar. Dat kan onnodig tot onduidelijkheid/geschillen leiden en onbedoeld tot “a lawyer’s paradise”. Aan de hand van recente jurisprudentie en wetgeving zal  Alex Lever dat verduidelijken, waarbij hij oorzaken blootlegt en de grenzen verkent. En omdat contracteren ook (voorkomen van) procederen is, staat hij ook stil bij aanpassingen in het procesrecht en hervormingen in het bewijsrecht.


Alex Lever

Neemt u deel aan deze NGB Extra, dan kunt u tevoren aangeven wat u graag wilt weten over deze onderwerpen. U krijgt daarover bericht.

Locatie:

Boerderij Mereveld, Mereveldseweg 9, Utrecht
De Boerderij Mereveld ligt aan de rand van Utrecht, vlakbij de snelweg. U kunt gratis parkeren. Van station Utecht Lunetten is het 10 minuten lopen.