NGB Extra: Sustainable Finance

In toenemende mate wordt de wereld geconfronteerd met de onvoorspelbare gevolgen van klimaatverandering. Daarom heeft de EC in maart 2018 een set aan wet- en regelgevingskaders geschetst onder de noemer ‘Sustainable Finance Action Plan’. Doel van dit Actieplan is enerzijds om investeringen de juiste kant op te sturen door helderheid te verschaffen over wat ‘duurzaam’ is en anderzijds om greenwashing te voorkomen.

In het webinar Sustainable Finance leggen wij de toepassing en werking uit van de verschillende relevante Europese regels die op korte termijn van toepassing zullen worden voor (bijna alle) bedrijven, staan wij stil bij de actualiteiten en welke mogelijkheden er zijn om duurzaam te financieren.

Als NGB extra partner voor 2021 organiseert het advocatenkantoor CMS de tweede NGB extra bijeenkomst op 15 April. Het onderwerp tijdens deze bijeenkomst is 'Sustainable Finance'.

Programma: 

15.00 - 17.00 u Webinar Sustainable Finance

NGB leden kunnen zich aanmelden na inloggen

Simon Hardonk 

Etiënne Courbois