NGB Extra | Fraude & interne onderzoeken

Bij fraude binnen een onderneming zal deze onderneming moeten acteren. De feiten moeten worden onderzocht. Eventuele onregelmatigheden moeten worden stopgezet. Disciplinaire maatregelen moeten worden overwogen. De relevante interne processen moeten worden nagelopen en mogelijk verstrekt. De accountant moet worden geïnformeerd, afhankelijk van de materialiteit. Stakeholders moeten worden ingelicht. Tegelijkertijd bestaat het risico van punitief optreden tegen de onderneming en betrokken natuurlijke personen. Dit kan onder omstandigheden ook het management zijn. Strafrechtelijk vervolging is niet uitgesloten. Alle stappen zijn echter afhankelijk van de feiten. En voor duidelijkheid over de feiten is intern onderzoek nodig.

Tijdens deze bijeenkomst gaan Roan Lamp en Marlies Heemskerk van advocatenkantoor de Brauw in op dit thema. In dit kader bespreken zij ten eerste het juridische kader dat voor een onderneming relevant is bij fraude. Vervolgens bespreken zij het instrument van het interne onderzoek. Hierbij nemen zij discussies mee over interne versus externe onderzoeken, objectiviteit en partijdigheid. Het doel is om met een praktische insteek handvatten te geven voor bedrijfsjuristen die te maken krijgen met interne onderzoeken.

Roan Lamp

Roan Lamp

Marlies Heemskerk

Marlies Heemskerk - de Waard

Log voor meer informatie in op het Mijn.NGB portaal. Daarin zijn de volgende extra gegevens zichtbaar: het adres of de webinar link, sprekers bio, wijzig je deelname, presentatie (na afloop bij deelname) etc.

Nova 2 PO kleur