NGB Extra: Data Governance

Schrems II, DSA, RTB,... De Europese ontwikkelingen op het gebied van data governance volgen elkaar snel op.

Vroeg in 2020 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak in Schrems II, met verstrekkende gevolgen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar buiten de Europese Economische Ruimte. Die uitspraak raakt iedere organisatie die (samen)werkt met Amerikaanse cloud providers of sociale media platforms – en wie doet dat niet? Ook Brexit komt mogelijk met implicaties voor internationale doorgifte van persoonsgegevens. 2020 was ook het jaar waarin de Europese Commissie een pakket maatregelen presenteerde waarmee het grip hoopt te krijgen op de digitale economie, met als voornaam doel bescherming van de Europese consument in de digitale ruimte.

In het webinar bestrijken we het hele spectrum telkens vanuit de vraag: wat betekent een en ander voor jouw organisatie, wat is direct – nu – relevant en hoe daarmee om te gaan, en wat voorzien we voor de langere termijn.

Dit webinar op 11 maart, is de eerste NGB Extra bijeenkomst die Allen & Overy, NGB extra partner voor 2021, organiseert. Informatie over de twee andere bijeenkomsten volgt; houd hiervoor de website in de gaten.

Programma: 

15.00 - 17.00 u Webinar Data Governance 

NGB leden kunnen zich aanmelden na inloggen

Nicole Wolters Ruckert

David van Boven