Jurist in transitie - waterstoftransport

De werkgroep jurist in transitie, ontstaan uit de sectie omgevingsrecht & sustainability, zet zich in voor een proactieve bijdrage van bedrijfsjuristen aan het verduurzamen van hun organisatie & de transitie naar een duurzame samenleving. Ten behoeve van bewustwording en kennisdeling organiseert de werkgroep iedere drie weken op vrijdagochtend een verdiepingsbijeenkomst (vooralsnog via Teams).

Op 28 september (let op, een uitzondering: maandagmiddag) verzorgt Monica Swanson, Business Manager New Portfolio & International van de Port of Rotterdam, een inleiding over waterstoftransport en duurzame thema’s  van onze nationale haven.

Tijd: 13:00-14:30 uur

Wie zich voor de bijeenkomst aanmeldt, ontvangt van Flore Groen, contactpersoon voor de werkgroep (flore@bouwteamp-o.nl), een email met een link om deel te nemen.

Monica Swanson