Jurist in transitie - rechten van de natuur

De werkgroep jurist in transitie, ontstaan uit de sectie omgevingsrecht & sustainability, zet zich in voor een proactieve bijdrage van bedrijfsjuristen aan het verduurzamen van hun organisatie & de transitie naar een duurzame samenleving. Ten behoeve van bewustwording en kennisdeling organiseert de werkgroep iedere drie weken op vrijdagochtend een verdiepingsbijeenkomst (vooralsnog via Teams).

Op 6 november is Jessica den Outer te gast bij de werkgroep. Zij is als Earth-Centered law expert verbonden aan de Verenigde Naties. Verder heeft zij een jongeren actiegroep opgericht die juridisch advies geeft over rechten voor de natuur. Jessica zal een sessie verzorgen waarin het concept van rechten van de natuur geïntroduceerd wordt en waarbij we in gesprek gaan over hoe dit vertaald kan worden naar de praktijk van de bedrijfsjurist. Een paradigma shift!

Tijd: 9.30-11:00 uur

Wie zich voor de bijeenkomst aanmeldt, ontvangt van Flore Groen, contactpersoon voor de werkgroep, een email met een link om deel te nemen (flore@bouwteamp-o.nl).

Jessica den Outer