Jurist in transitie - mededingingsrecht

De werkgroep jurist in transitie, ontstaan uit de sectie omgevingsrecht & sustainability, zet zich in voor een proactieve bijdrage van bedrijfsjuristen aan het verduurzamen van hun organisatie & de transitie naar een duurzame samenleving. Ten behoeve van bewustwording en kennisdeling organiseert de werkgroep iedere drie weken op vrijdagochtend een verdiepingsbijeenkomst (vooralsnog via Teams).

Op 16 oktober neemt Laura de Kuiper, bedrijfsjurist bij Vattenfall en lid van de werkgroep, ons mee naar de wereld van het mededingingsrecht. De ACM laat concurrenten samenwerken om klimaatdoelen te halen en gaat strenger handhaven op claims duurzaamheid: interessante ontwikkelingen.

Tijd: 9.30-11:00 uur

Wie zich voor de bijeenkomst aanmeldt, ontvangt van Flore Groen, contactpersoon voor de werkgroep (flore@bouwteamp-o.nl), een email met een link om deel te nemen.

Laura de Kuiper