Impact van het vennootschapsrecht op M&A

De sectie Vennootschapsrecht organiseert met medewerking van Linklaters te Amsterdam een seminar met als thema ‘Impact van het vennootschapsrecht op M&A’. Een juist gebruik van het flexibele vennootschapsrecht kan in belangrijke mate bijdragen aan een efficiënte en effectieve governance structuur, en daarmee aan het succes van een overname of samenwerking op korte en lange termijn. 

In een interactieve setting praten Mr. Marleen Wessel, Mr. Jaap Geleijns en Mr. Guido Portier, allen verbonden aan Linklaters, u graag aan de hand van praktijkvoorbeelden bij over de vele mogelijkheden. Tijdens het seminar zal onder meer aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Rol van het bestuur en de raad van commissarissen in M&A processen
  • Belangrijke vennootschapsrechtelijke aandachtspunten bij het formeren van joint ventures en overnamestructuren voor meerderheids- en minderheidsaandeelhouders en bij 50-50 belangen
  • Hoe controleren partijen de joint venture en de groep na implementatie via boek 2 BW (onder meer door middel van soorten aandelen, overdrachtsbeperkingen, kwaliteitseisen, recht op uitkeringen, rechten ten aanzien van het bestuur en de raad van commissarissen, overige goedkeuringsrechten en instructierechten), en hoe werkt dit uit in de praktijk
  • Valkuilen bij het opstellen van statuten, reglementen, aandeelhoudersovereenkomsten en zekerheidsdocumentatie

Sprekers:
Marleen Wessel is partner in de Amsterdamse ondernemingsrechtpraktijk en een ervaren kandidaat-notaris gespecialiseerd in Nederlands ondernemingsrecht. Zij heeft ervaring in de advisering van beursgenoteerde en internationaal opererende ondernemingen, financiële instellingen en private equity fondsen. Dit op het gebied van onder meer (grensoverschrijdende) transacties, publieke- en private overnames en corporate governance vraagstukken.  

Jaap Geleijns is counsel in de ondernemingsrechtpraktijk op het kantoor van Linklaters in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en M&A-transacties met een focus op public M&A, private equity en complexe ondernemingstransacties. De werkzaamheden van Jaap omvatten onder meer het begeleiden van openbare biedingen, waarbij hij optreedt voor zowel bieders als doelvennootschappen. 

Guido Portier is de nationale managing partner in Nederland en een Nederlandse notaris met meer dan 25 jaar ondernemingsrechtelijke ervaring, met een specifieke focus op het structureren van strategische investeringen door institutionele beleggers en downstream investeringen door Nederlandse en niet-Nederlandse fondsen. Hij begeleidt ondernemingsrechtelijke transacties, waaronder IPO’s, (internationale) fusies en overnames, joint ventures, buy-outs, private equity en financieringstransacties en adviseert ook over corporate governance en andere vennootschapsrechtelijke kwesties.

-

Log voor meer informatie in op het Mijn.NGB portaal. 
Daarin zijn de volgende extra gegevens zichtbaar:
adres of webinar link, sprekers bio, wijzig je deelname, presentatie (na afloop bij deelname) etc.