IE-rechten in het digitale tijdperk

In het digitale domein spelen intellectuele eigendomsrechten een belangrijke rol. Daarnaast brengen technologische ontwikkelingen soms ingewikkelde nieuwe vragen met zich mee. In deze training behandelen we intellectuele eigendomsrechten in het digitale domein en staan we stil bij een aantal van deze ontwikkelingen. 

-

Log voor meer informatie in op het Mijn.NGB portaal. 
Daarin zijn de volgende extra gegevens zichtbaar:
adres of webinar link, sprekers bio, wijzig je deelname, presentatie (na afloop bij deelname) etc.