high stakes litigation en reputatie

In de afgelopen jaren is onze Nederlandse jurisdictie het forum geweest van enkele spraakmakende procedures, zoals rondom de overname van Grandvision door EssilorLuxottica, procedures volgend op de nationalisatie van SNS REAAL, waaronder de enquêteprocedure en de schadeloosstellingsprocedure, en de collectieve acties tegen banken volgend op de financiële crises over bijvoorbeeld rentederivaten. Niet alleen deze zeer omvangrijke procedures trokken de aandacht, maar ook ogenschijnlijk kleinere procedures dragen voor ondernemingen vaak een groot, reputationeel of financieel, risico in zich. De rol van bedrijfsjuristen is hierin vaak essentieel. Zij zijn goed gepositioneerd om risico's op dergelijke procedures in te schatten, en de juridische positie te bewaken. Daarnaast zijn bedrijfsjuristen gedurende de procedure vaak van grote waarde in de relatie met de externe advocaten en stakeholders binnen de onderneming, en het doorlopend monitoren van de risico's voor de onderneming.

In deze sessie zullen Tes Flapper en Davine Roessingh een aantal wezenlijke aspecten van 'high stakes litigation' bespreken, waaronder het inrichten van het feitenonderzoek, effectief stakeholder management, databeheer en het managen van reputatie van de onderneming, met daarbij uiteraard aandacht voor zowel het perspectief van de advocaat als de rol van de in-house counsel.

Nova 2 PO kleur

Log voor meer informatie in op het Mijn.NGB portaal. 
Daarin zijn de volgende extra gegevens zichtbaar:
adres of webinar link, sprekers bio, wijzig je deelname, presentatie (na afloop bij deelname) etc.