GIO 26 november 2020 - Online

Op 26 november is er een Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) voor advocaten in dienstbetrekking. Deze GIO zal online plaatsvinden.
In een GIO staan vraagstukken met betrekking tot je dagelijkse praktijkvoering centraal. Advocaten in dienstbetrekking wisselen hierin met elkaar van gedachten over juridische en niet-juridische inhoudelijke aspecten van hun werk. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan vragen over toepassing van het gedragsrecht in bepaalde specifieke situaties, het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan, de vormgeving van je praktijkvoering, maar ook hoe je een bepaalde zaak hebt opgelost.

De GIO’s worden begeleid door advocaten in dienstbetrekking die een professionele training ‘gespreksleiden’ hebben gevolgd.
Het idee achter deze verplichte GIO’s is dat de advocaten in dienstbetrekking door de kwaliteitstoetsing van elkaar leren en daardoor efficiënter en beter kunnen werken door onderling kennis en ervaring te delen. Meer informatie: de website van de NOvA.

Gespreksleider: Vivian van Ginkel-Claessens (Ernst & Young Nederland LLP)
Datum: 26 november 2020
Tijdstip: 15.00-17.00 uur (online)