ESG

In hoog tempo worden wereldwijd initiatieven ontplooid om ondernemingen ESG-‘accountable’ te maken. Met het voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (de “CSRD”) en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (“CSDDD”) levert de Europese Commissie aan die ontwikkeling een belangrijke bijdrage.

Sprekers: Jacques Kröner en Sofie Nijhuis, Houthoff Advocaten

-

Log voor meer informatie in op het Mijn.NGB portaal. 
Daarin zijn de volgende extra gegevens zichtbaar:
adres of webinar link, sprekers bio, wijzig je deelname, presentatie (na afloop bij deelname) etc.