Discriminatie

Regelmatig komen discriminatie- c.q. ongelijke behandelingsvraagstukken aan de orde binnen het Arbeidsrecht. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op ongelijke behandeling bij werving, bevordering en ontslag van medewerkers. Denk daarbij aan ongelijke behandeling wegens of discriminatie op grond van leeftijd, ras, handicap/chronische ziekte, geslacht, zwangerschap of op basis van de omvang van het dienstverband.

Aangezien dit een actueel onderwerp is dat regelmatig in het nieuws komt, is het als werkgever belangrijk om zorgvuldig met dit soort kwesties om te gaan. Het risico op ernstige reputatieschade is namelijk  groot. In deze lezing staat centraal waar je als werkgever op moet letten bij een discriminatieklacht. Mr. Laura Smit - een van de advocaten arbeidsrecht binnen HerikVerhulst N.V. te Rotterdam - is gelukkig bereid om een webinar te geven voor de sectie Arbeidsrecht van het NGB over dit, vaak gevoelige, onderwerp.

Mr. Smit zal ons meenemen in de wet- en regelgeving en de proceduremogelijkheden (juridische kader) waarbij het verschil tussen direct en indirect onderscheid en de rechtvaardigingsgronden uiteraard aan de orde komt. Daarna zullen voornamelijk aan de hand van actuele rechtspraak diverse vraagstukken worden behandeld.  

Uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van vragen. 

Nova 2 PO kleur

Log voor meer informatie in op het Mijn.NGB portaal. 
Daarin kunnen de volgende extra gegevens zichtbaar zijn:
Adres of webinar link, sprekers bio, wijzig je deelname, presentatie (na afloop bij deelname) etc.