Sectie AiD: Cursus WWFT

In november 2018 heeft de sectie advocaat in dienstbetrekking een bijeenkomst georganiseerd over de kort daarvoor in werking getreden nieuwe WWFT. Inmiddels hebben we twee jaar ervaring kunnen opdoen met deze nieuwe wetgeving en zal per 27 september 2020 ook de UBO-registerwet in werking treden. Alle reden dus voor een nieuwe cursus over de weerbarstige, maar niet minder interessante materie van de WWFT.

Op 17 december 2020 zullen Muriël Rosing en Daan Doorenbos de kennis op het gebied van de WWFT bijspijkeren. 

Daan Doorenbos en Muriël Rosing zijn beide als advocaat verbonden aan Stibbe en gespecialiseerd in het ondernemingsstrafrecht. De zaken die zij behandelen kunnen voortkomen uit de economische wetgeving, de financiële wetgeving, de milieuwetgeving, de arbeidsomstandighedenwetgeving en andere ordeningswetgeving. Hun expertise omvat onder andere het adviseren van (bestuurders van) ondernemingen in strafrechtelijk relevante aangelegenheden, zowel in de preventieve sfeer alsook meer reactief. Daarnaast verlenen Daan en Muriël bijstand aan ondernemingen, bestuurders en werknemers tijdens strafrechtelijke onderzoeken en procedures.

Daan en Muriël hebben verschillende publicaties op hun naam staan over onderwerpen zoals ondernemingsstrafrecht, witwassen, marktmisbruik en economische strafrecht. Samen verzorgen zij het onderdeel "Witwassen en Wwft" tijdens de Leergang financieel-economisch strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daan is tevens parttime hoogleraar Ondernemingsstrafrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Programma:
14.45 - 15.00 uur: Inloop en registratie
15.00 - 16.30 uur: Cursus WWFT

Locatie:
Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam

Daan Doorenbos

Muriël Rosing

 

Let op: In verband met de Coronamaatregelen zijn er slechts 23 plekken beschikbaar voor deze cursus