Conflictmanagement

Als bedrijfsjurist heb je vaak te maken met uiteenlopende belangen. En dan liggen conflicten al gauw op de loer. Als professional is het van groot belang dat je conflicten goed kunt managen. Hoe kun je conflicten vroeg signaleren en hoe kun je jouw invloed uitoefenen en van een (sluimerende) conflictsituatie weer een constructieve samenwerking maken. Tijdens dit webinar Conflictmanagement krijg je praktische handvatten voor jouw dagelijkse praktijk aangereikt. Hierbij komen conflictdiagnose, omgaan met uiteenlopende belangen en de rol van emoties aan bod.

Spreker: Elke Vroemen, Dialogue

Nova 2 PO kleur

Log voor meer informatie in op het Mijn.NGB portaal. 
Daarin zijn de volgende extra gegevens zichtbaar:
adres of webinar link, sprekers bio, wijzig je deelname, presentatie (na afloop bij deelname) etc.