Bijeenkomst Klimaattafels Jurist Doet WAT

Jurist Doet WAT

Het Jurist Doet WAT initiatief bestaat in de kern uit 7 klimaattafels. De deelnemers aan deze klimaattafels zijn NGB-leden en Nederlandse juristen uit de gehele sector.

De 7 klimaattafels

1) Gebouwde omgeving 
2) Mobiliteit             
3) Industrie             
4) Energie       
5) Landbouw & Landgebruik  
6) Sector overkoepelende thema's
7) Governance

De leden van het initiatief willen verschillende sectoren aanzetten om proactief bij te dragen aan het verduurzamen van hun organisatie en de transitie naar een duurzame economie en samenleving. De klimaattafels dragen bij aan de bewustwording, kennisdeling en netwerkgelegenheid m.b.t. verduurzaming onder alle juristen in Nederland binnen de sectoren.

De bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst praten alle klimaattafelleden per klimaattafel over de toekomst van het initiatief en hoe zij met hun klimaattafel hier een actieve bijdrage aan kunnen leveren. Mede dankzij het congres van 19 mei j.l. zijn er veel nieuwe leden die op deze middag met elkaar kunnen kennis maken.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan alleen als je deelnemer bent van een van de klimaattafels.

  • Aanmelden bij een van de klimaattafels kan via info@ngb.nl.

MELD JE HIER AAN

Aanmelden is mogelijk tot 19 oktober.

14.00 – 14.30 inloop
14.30 – 15.00 plenair
15.00 – 16.30 bijeenkomst per klimaattafel
16.30 – 18.00 netwerkborrel