Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB)

De Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB) is dé bedrijfsjuridische opleiding voor bedrijfsjuristen en bedrijfsjuridisch adviseurs in de beginfase van hun loopbaan. De Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen biedt u een verbreding en verdieping van uw kennis aan op een breed scala van voor de bedrijfsjurist relevante rechtsgebieden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het toepassen van deze kennis in de praktijk en aan het aanleren van praktische vaardigheden: onderhandelen, snel en bondig adviseren en het schrijven van adviezen

Deze opleiding wordt gezamenlijk aangeboden door: het NGB, CPO en Radboud Universiteit Nijmegen.

Kosten

 • €7.495 ex. btw
 • exclusief verplichte literatuur €250,-
 • incl. locatie- en arrangementskosten

Opleidingsduur

Beslaat ongeveer tien maanden (117 cursusuren, 19 opleidingsdagen) en wordt afgesloten met een mondeling examen.

 • Start 20 maart 2023, laatste lesdag 27 februari 2024
 • Diploma-uitreiking dinsdag 26 maart 2024
 • De daaropvolgende cursus start in het najaar van 2023.

Locatie

 • Gaat van start met een tweedaagse bijeenkomst (inclusief overnachting) in conferentieoord Buitenplaats de Bergse Bossen
 • De overige bijeenkomsten vinden plaats in Aristo, Lunetten Utrecht.

Doelgroep

Voor de beginnende bedrijfsjurist die minimaal zes maanden tot drie jaar werkzaam zijn als bedrijfsjurist.

 

Ledenvoordeel

NGB leden krijgen voorrang bij toelating. Je lidmaatschapsstatus zal gecheckt worden bij aanmelding.

Hoofddocenten

 • Blok A: Communicatieve vaardigheden - Mw. mr. M.H. Hehemann, docent/vakgroepcoördinator ondernemingrecht, ambtelijk secretaris bezwarencommissie personeel HHS en voormalig advocaat en bedrijfsjurist.
 • Blok B & C: Contractenrecht I & II - Prof. mr. M.H. Wissink, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden te Den Haag en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Blok D: Ondernemingsrecht - Prof. dr. E.P.M. Vermeulen, hoogleraar aan de Tilburg University en vice-president corporate legal department bij Philips International BV te Amsterdam
 • Blok E: Compliance - Mr. L.W.H. Penders, Chief Compliance & Privacy Officer bij Akzo Nobel te Amsterdam
 • Blok F: Overige vakken - Prof. mr. A.A. Quaedvlieg & Mr. dr. J.H.G. van den Broek. Prof. mr. A.A. Quaedvlieg is hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en partner bij Klos, Morel, Vos & Reeskamp te Amsterdam. Mr. dr. J.H.G. van den Broek is senior legal counsel bij de VNO-NCW en MKB Nederland te Den Haag
 • Overige docenten circa 30, zie docenten

Meer informatie