Bemiddelings- en mediationvaardigheden

Als bedrijfsjurist werk je met complexe zaken en heb je vaak te maken met uiteenlopende belangen. Dat kan intern zijn, maar ook met externe partijen. Hoe zorg je dat de belangen van je organisatie worden gediend en krijg je alle relevante issues op tafel? Bemiddelingsvaardigheden dragen bij aan constructieve en snellere oplossingen en versterken de samenwerkingsrelatie. Zo houd je maximaal invloed op het resultaat, en kun je je weer richten op je doelen voor de toekomst.

Dit webinar wordt verzorgd door Joost Maassen – mediator, trainer en consultant bij Dialogue.

Nova 2 PO kleur

Log voor meer informatie in op het Mijn.NGB portaal. 
Daarin zijn de volgende extra gegevens zichtbaar:
adres of webinar link, sprekers bio, wijzig je deelname, presentatie (na afloop bij deelname) etc.