Actualiteiten vennootschapsrecht en update corporate governance

In een interactieve setting praten prof. Mr. Geert Raaijmakers en mr. Aira Scheijvens (beiden NautaDutilh) je graag bij over de recente ontwikkelingen op het gebied van corporate governance. Hierbij zal o.a. aandacht besteed worden aan:

  • Knelpunten uit de nieuwe Code Corporate Governance;
  • De 'Diversiteitswet' inzake evenwichtige man-vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven;
  • Wijziging Wet Huis voor klokkenluiders naar de Wet bescherming klokkenluiders;
  • Relevante ontwikkelingen op het gebied van ESG en verslaglegging;
  • De aanstaande wetgeving ten aanzien van personenvennootschappen; en
  • Een update van recente jurisprudentie over bestuurdersaansprakelijkheid en wanbeleid.
Nova 2 PO kleur

Log voor meer informatie in op het Mijn.NGB portaal. 
Daarin zijn de volgende extra gegevens zichtbaar:
adres of webinar link, sprekers bio, wijzig je deelname, presentatie (na afloop bij deelname) etc.