ACM Onderzoek Compliance Programma's

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) presenteert op 27 mei de uitkomsten van het compliance project.   

De missie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. De marktwerking- en consumentenregels handhaven is hierbij de bekendste taak van de toezichthouder. Maar markten goed laten werken omvat meer dan alleen handhaven bij een overtreding. Om invulling te geven aan deze missie heeft de ACM een onderzoek gedaan naar de inrichting van compliance en bedrijfscultuur bij gereguleerde bedrijven.
Met dit onderzoek laat de ACM zien hoe zij inzichten uit gedragswetenschappen toepast in haar werkzaamheden. Sinds een aantal jaar heeft de ACM een team van gedragsdeskundigen binnen de organisatie die inzichten uit de gedragswetenschappen toepast in haar werkzaamheden. Deze inzichten worden onder andere toegepast in het beschermen van consumenten voor misleiding en het bieden van duidelijkheid en uitvoerbaarheid van regelgeving aan bedrijven. In dit onderzoek is er gekeken naar de effecten van gedrag en bedrijfscultuur op de regelnaleving van bedrijven, met als doel om de bedrijven uiteindelijk in staat te stellen onbedoelde regelovertreding te voorkomen. 

Het webinar wordt verzorgd door Marloes Heijnen, Senior medewerker toezicht en Judith Roumen, Gedragswetenschapper bij de ACM.

Voorlopig programma 

15.00 - 16.30 u Webinar ACM Onderzoek Compliance Programma's