Nieuwjaarsbijeenkomst + ALV

AANMELDEN IS NOG MOGELIJK | De Nieuwjaarsbijeenkomst 2022 (inclusief ALV) zal online plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij de resultaten van de eerste Nationale Enquête Bedrijfsjuristen en zal Jos Akkermans (Associate Professor of Sustainable Careers and Organizational Behavior, VU Amsterdam) spreken over onder meer de impact van careershocks en de coronatijd op werk en loopbanen.

Voor veel mensen heeft de COVID-19 pandemie een enorme impact gehad op hun loopbaan. Voor de een betekende het een plotseling ontslag, voor de ander juist onverwachte kansen. In die zin is de corona crisis ook wel betiteld als een “career shock”: een disruptieve gebeurtenis die ons bewust doet reflecteren op onze loopbaan. Maar wat zijn dat nu precies, zulke shocks? Wat weten we erover uit wetenschappelijke onderzoek? En welke lessen kunnen we halen uit de kennis over career shocks over de gevolgen van de corona crisis voor loopbaanontwikkeling en -succes? Tijdens deze lezing zal Jos Akkermans stilstaan bij de wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van career shocks en dit verbinden aan implicaties voor (duurzame) loopbaanontwikkeling. 

Jos Akkermans

Associate Professor of Sustainable Careers and Organizational Behavior | VU Amsterdam