NGB Extra: Van idee tot implementatie

NGB Extra: Van idee tot implementatie

In deze bijeenkomst gaan we in op de praktische aspecten bij de ontwikkeling van innovatieve nieuwe producten. Steeds vaker vindt het proces van productontwikkeling plaats aan de hand van nieuwe methodieken. Een andere werkwijze om te komen tot een nieuw product vraagt ook een andere rol van de jurist. De jurist zal meer en meer op het snijvlak van technologie en het recht moeten gaan opereren en al in een vroeg stadium van productontwikkeling betrokken dienen te zijn om waarde te kunnen toevoegen in het proces. Aan de hand van een specifieke case zullen alle aandachtspunten bij de ontwikkeling van een nieuw product de revue passeren, en de rol die de jurist in de diverse stadia van dit proces kan spelen. Daarbij komt ook het thema IT & verbintenissenrecht aan bod, hoe worden bindende overeenkomsten gesloten via internet of apps?

Programma
14.30 - 15.00 ontvangst
15.00 - 17.15 presentaties, met een korte pauze
17.15 - 18.15 borrel

Locatie
Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam (klik hier voor de routebeschrijving)


Judica Krikke (leading partner van de praktijkgroep TMT/IP bij Stibbe)