Actualiteiten milieu- en omgevingsrecht

NB U kunt zich op 28 en 29 november nog voor deze bijeenkomst inschrijven, en dan kunt u op 29 november naar de bijeenkomst gaan. U krijgt geen bevestiging.

Wat betekenen de recente ontwikkelingen op het gebied van milieurecht en de energietransitie voor uw bedrijf?

In deze bijeenkomst worden tien aspecten besproken die u moet weten als u in aanraking komt met het milieurecht en energietransitie. Naast de recente Klimaatzaak van Urgenda tegen de Staat, waarvan de uitspraak in hoger beroep als energieke opschudding van het (internationale) juridisch kader gezien kan worden, bespreken Aaldert ten Veen en Valerie van 't Lam, advocaten bij Stibbe, opvallende uitspraken uit het milieu- en omgevingsrecht van het afgelopen jaar. Onder meer op het gebied van energiebesparingseisen, afdeling 2.3. Activiteitenbesluit, het toetsingskader vergunningverlening en handhaving en de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de toelaatbaarheid onder de Habitatrichtlijn van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Ook gaan de advocaten in op de voortschrijdende duurzaamheidseisen vanuit wet- en regelgeving, waarbij zij de Klimaatwet en het Klimaatakkoord aanstippen. Verder bespreken zij de klimaat- en energieaspecten binnen de Omgevingswet, en ontwikkelingen m.b.t. energie(besparing) en afval/materialen.

NGB leden kunnen zich aanmelden na inloggen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Sectie Omgevingsrecht & Sustainability. Alle geïnteresseerde NGB-leden zijn welkom. 

Programma:
14.30-15.00 registratie en ontvangst
15.00-17.15 presentaties met een korte pauze
17.15-18.15 borrel

Sprekers:


Aaldert ten Veen, advocaat en partner Stibbe


Valerie van 't Lam, advocaat Stibbe

Locatie: Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam (klik hier voor de routebeschrijving). De parkeergelegenheid bij Stibbe is beperkt. U kunt alleen parkeren als u dat n.a.v. de bevestiging van uw deelname aan de bijeenkomst hebt doorgegeven aan het NGB secretariaat. Het kantoor ligt op loopafstand van station Amsterdam Zuid.