Sectie omgevingsrecht: Actualiteiten omgevingsrecht milieu algemeen en duurzaamheid(eisen)

Actualiteiten Omgevingsrecht en Sustainability

Aaldert ten Veen en Valerie van 't Lam, advocaten bij Stibbe, verzorgen een bijeenkomst Actualiteiten Omgevingsrecht.

Zij bespreken opvallende uitspraken uit het milieurecht van het afgelopen jaar op het gebied van energiebesparingseisen, afdeling 2.3. Activiteitenbesluit, het toetsingskader vergunningverlening en handhaving.

Daarnaast gaan de advocaten in op de voortschrijdende duurzaamheidseisen, waarbij zij de Klimaatwet en het Klimaatakkoord aanstippen. Ook bespreken zij de klimaat- en energieaspecten binnen de Omgevingswet, en ontwikkelingen m.b.t. energie(besparing) en afval/materialen.

NGB leden kunnen zich aanmelden na inloggen.

Locatie: Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam (klik hier voor de routebeschrijving)

Programma:
14.30-15.00 registratie en ontvangst
15.00-17.17 presentaties met een korte pauze
17.15-18.15 borrel

Sprekers:


Aaldert ten Veen, advocaat en partner Stibbe


Valerie van 't Lam, advocaat Stibbe