Publicaties

Het NGB brengt verschillende publicaties uit. Hieronder een opsomming van de diverse publicaties.

  • De Bedrijfsjurist, het ledenmagazine, verschijnt vijf keer per jaar. Alle edities zijn te bekijken voor leden van het NGB.
  • In samenwerking met advocatenkantoren verschijnt jaarlijks een informatief boekje over een bepaald rechtsgebied: de NGB-Reeks.
  • Elke vijf jaar verschijnt een lustrumbundel
  • Daarnaast publiceren andere media over het NGB.