Het NGB brengt verschillende publicaties uit. Hieronder een opsomming van de diverse publicaties.

De Bedrijfsjurist, Het ledenmagazine, verschijnt vijf keer per jaar. Alle edities zijn te bekijken voor leden van het NGB.

In samenwerking met advocatenkantoren verschijnt jaarlijks een informatief boekje over een bepaald rechtsgebied: de NGB-Reeks.

NGB-leden krijgen nieuwe delen op hun kantooradres. Eerder verschenen boekjes kunnen zij, na inloggen, als pdf downloaden.

Elke vijf jaar verschijnt een lustrumbundel. 

Daarnaast publiceren andere media over het NGB.