Publicaties

Het NGB brengt verschillende publicaties uit. Hieronder een opsomming van de diverse publicaties.

De Bedrijfsjurist, Het ledenmagazine, verschijnt vier keer per jaar.
Alle edities zijn alleen voor leden van het NGB te bekijken.

De Nationale Enquête Bedrijfsjuristen verschijnt iedere 2 jaar.
De huidige 2021-2022 editie is de eerste editie.

In samenwerking met advocatenkantoren verschijnt jaarlijks een informatief boekje over een bepaald rechtsgebied: de NGB-Reeks. In 2020-2021 is er geen editie verschenen vanwege corona.

NGB-leden krijgen nieuwe delen op hun kantooradres. Eerder verschenen boekjes kunnen zij, na inloggen, als pdf downloaden.

De delen; II Financiële wetgeving, III Arbeidsrecht, VII Fraude, VIII Innovatie zijn na te bestellen.
Andere delen zijn niet meer fysiek beschikbaar.

Elke vijf jaar verschijnt er een lustrumbundel sinds 1980.
De nieuwste lustrumbundel 1930 - 2015 "Be(A)ware - Legal Risk Management" is (beperkt) fysiek na te bestellen. Evenals de lustrumbundels 1930 - 2010 "En na de crisis?" & 1930 - 1995 "Ondernemingsrecht".

In 2020 is er geen lustrumbundel verschenen.