Gedragsregels en tuchtrechtspraak

NGB-leden zijn volgens de statuten gebonden aan de gedragsregels en de tuchtrechtspraak van het NGB. De tuchtrechtspraak is opgedragen aan de Commissie van Discipline en het College van Beroep. Van het College wordt een meerderheid van drie leden benoemd door de President van de rechtbank in Den Haag uit leden van de rechterlijke macht.

Download meer informatie: