NGB workshops

Het NGB organiseert workshops in samenwerking met Dialogue. Deze vaardigheidstrainingen zijn uitsluitend voor NGB-leden bestemd en speciaal voor hen ontwikkeld. Er zijn maximaal twaalf deelnemers per workshop. Een workshop alleen voor bedrijfsjuristen onder elkaar wordt als positief ervaren. De workshops worden in het algemeen gehouden van 9.00 tot 17.00, in Amsterdam of Utrecht. De kosten voor de meeste workshops zijn € 435,- per dag.

Algemene voorwaarden

Het maximum aantal deelnemers per workshop bedraagt 12. Deelnemers krijgen dus veel persoonlijke aandacht. Indien 4 weken voor de workshopdatum niet minimaal 9 deelnemers zich hebben aangemeld, wordt de workshop geannuleerd. In dat geval krijgt u de gelegenheid zich voor dezelfde workshop op een andere locatie op te geven als daar nog plaats is.

Een workshop kan voorts worden geannuleerd wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals bijv. het plotseling niet beschikbaar zijn van één of meerdere docenten of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde trainingslocatie. Indien een workshop waarvoor u zich heeft aangemeld niet doorgaat, krijgt u daarover 4 weken voor de cursusdatum van Dialogue een e-mail. Er volgt geen bericht per post.

Annulering door cursist en vervanging door collega (NGB-lid): tot 6 weken voor de datum van een workshop kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 6 en 4 weken voor de datum van een workshop is 50% van de inschrijfprijs verschuldigd. Bij annulering minder dan 4 weken voor de datum van een workshop is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. U kunt tot een week voor de workshop - zonder extra kosten - ook opgeven dat u zich laat vervangen door een collega (NGB-lid). Na die datum is opgave van een vervangende collega niet meer mogelijk. Indien u niet verschijnt op de workshop vindt geen teruggave van het inschrijfgeld plaats.

Klik hier om de voorwaarden te downloaden.