NGB Seminars

Twee keer per jaar – in januari en in het najaar – is er een NGB Seminar van twee uur in de middag, met een netwerkborrel na afloop. De docenten zijn afkomstig uit de advocatuur, de academische wereld of zij zijn anderszins specialisten op hun vakgebied. De onderwerpen zijn algemeen, meestal juridisch, actueel en praktisch bruikbaar. In de zomer vindt de zomerbijeenkomst plaats, met bezoek aan een bedrijf waar een van de leden werkt, met een borrel en diner/BBQ.