Samenwerking NGB en Mr., magazine voor juristen

Het NGB is een samenwerking aangegaan met Mr., magazine voor juristen. Mr. zal meer en systematischer aandacht gaan besteden aan het NGB en de wereld van bedrijfsjuristen, terwijl het NGB zijn (nieuwe) leden actief gaat wijzen op de waarde die Mr. als informatiebron van en voor de juridische sector heeft.

Het NGB en Mr. werkten al samen, bijvoorbeeld door periodieke berichtgeving in Mr. over NGB-activiteiten zoals seminars en bijeenkomsten. Daarbij komt dat vanaf nu alle nieuwe abonnees van Mr. die als bedrijfsjurist te boek staan, zullen worden gewezen op de zin van het NGB-lidmaatschap. Omgekeerd kwalificeren nieuwe leden van het NGB zich automatisch voor een (gratis) abonnement op Mr.