Procederen in het Engels bij NCC

Op 8 maart jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen waardoor procederen in het Engels mogelijk is bij de NCC. De wet zou op 1 juli 2018 van kracht kunnen worden. De NCC voorziet in een standaard clausule:

Jurisdiction clause and election of proceedings in English before the NCC
All disputes arising out of or in connection with this agreement will be resolved by the Amsterdam District Court following proceedings in English under that Court's Rules of Procedure of the Chamber for International Commercial Matters ("Netherlands Commercial Court" or "NCC"). Application for interim measures, including protective measures, available under Dutch law may be made to the NCC's Court in Summary Proceedings ("CSP") in proceedings in English in accordance with the Rules of Procedure of the NCC.

Voor meer informatie: zie Rechtspraak.nl/ncc. U kunt ook mailen naar NCC@rechtspraak.nl.

Op de NGB-Nieuwjaarsbijeenkomst op 23 januari 2018 spraken Eddy Bauw, Duco Oranje en Lincoln Frakes over de NCC. Een verslag vindt u in het eerste nummer van De Bedrijfsjurist (onder 'Publicaties' op deze site, na inlog).