Privacy-expertise aan tafel

Vanaf 25 mei moet uw organisatie voldoen aan de nieuwe, strengere regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de WBP vervangt. Het onderwerp staat hoog op de agenda van de bedrijfsjurist, en daarom is Privacy & IT Security het eerste gespreksthema van de NGB Ronde Tafel Diners dit voorjaar. Wij zorgen ervoor dat bij iedere Ronde Tafel Diner expertise over privacy is, hetzij bij de moderator, hetzij bij een ander NGB-lid die als co-moderator optreedt. Zij beantwoorden vragen en geven waardevolle tips.

De NGB Ronde Tafel Diners vinden dit voorjaar plaats in april en in mei. Er zijn Ronde Tafel Diners voor de regio's Amsterdam, Utrecht, Den Haag/Rotterdam, Zuid. Ook is er een Ronde Tafel Diner Solo bedrijfsjurist, speciaal voor bedrijfsjuristen die alleen of met zijn tweeën werken.