Privacy. AVG: drie maanden op weg, en nu...?

De Autoriteit Persoonsgegevens voert steekproeven uit in verschillende sectoren om te achterhalen in hoeverre grote organisaties een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden en ruim 600 mensen hebben een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Waar staat uw organisatie met de implementatie van de AVG en wat zijn uw ervaringen sinds 25 mei? 

Op 6 september organiseert het NGB een NGB Extra in samenwerking met Loyens & Loeff. Kim Lucassen (foto) en Ellen Bosma bekijken met u hoe het bedrijfsleven omgaat met de implementatie van de AVG. Ook geven zij praktische ‘tips & trics’ over de verplichtingen uit de AVG en staan zij stil bij de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van handhaving en toezicht.