Legal Tech

Op 22 maart vond een middag over Legal Tech plaats, georganiseerd door het NGB in samenwerking met Sdu. Ongeveer tachtig aanwezigen, grotendeels bedrijfsjuristen en deels advocaten, werden bijgepraat door Katja van Kranenburg (CMS), Olivier Rikken (Axveco) en Tjeerd Wassenaar (Deloitte). Rikken maakte duidelijk dat blockchain eigenlijk gewoon een grote openbare database is, een gemeenschappelijke administratie. Een derde partij voor integriteitsbewaking is niet nodig, en in die zin vormt blockchain een risico voor iedereen die een positie als middleman heeft, aldus Rikken. Van Kranenburg vertelde onder meer over de experimenten die CMS doet met IBM Watson. Natuurlijk passeerden ook smart contracts - die geen contracten zijn - de revue, net als artifical intelligence en the internet of things. 

Michiel van Kleef van Mr. en Joris Rietbroek van Advocatie schreven over de bijeenkomst: 'Juristen moeten zich snel gaan verdiepen in blockchain' (Mr.) en 'Door Legal Tech moet de jurist zijn rol opnieuw uitvinden' (Advocatie).