'In vaste dienst, toch onafhankelijk'

In Advocatenblad nr 2 een interview met Saida Nhass, advocaat in dienstbetrekking en NGB-lid.

Klik hier voor het artikel.