Efficiënter en beter werken door meer van elkaar te leren

Jasper Langezaal, Senior Legal Counsel bij Siemens, begon in september 2015 als secretaris van de sectie advocaat in dienstbetrekking. Toen sectievoorzitter en NGB-bestuurslid Doke Sweere zijn taak eind vorig jaar neerlegde, werd Jasper voorzitter. Maaike van Opstal, advocaat en functionaris gegevensbescherming bij PLUS Retail, werd toen secretaris.

In het laatste nummer van De Bedrijfsjurist staat een interview met het bestuur van de sectie advocaat in dienstbetrekking.

Maaike en Jasper willen zich de komende tijd vooral toeleggen op het faciliteren van overleg tussen advocaten in dienstbetrekking. Jasper: ‘Dat past binnen de plannen van de Nederlandse Orde van Advocaten om alle advocaten te laten deelnemen aan een vorm van gestructureerde feedback in het kader van kwaliteitstoetsing. Maar afgezien van verplichtingen van de orde denken wij dat meer overleg past in deze tijd. Je leert van elkaar, en dat leidt tot efficiënter en beter werken. Daar willen wij naartoe. Mijn voorganger Doke Sweere heeft de advocaat in dienstbetrekking op de kaart gezet. Vroeger werd er op een bepaalde manier over de advocaat in dienstbetrekking of de Cohen-advocaat, zoals ze toen genoemd werd, gesproken. Dat is veranderd. De advocaat in dienstbetrekking wordt erkend en gewaardeerd, ook binnen de orde. Vanuit die positie kunnen wij verder bouwen.’

NGB-leden kunnen het hele interview lezen in De Bedrijfsjurist nr 1 van dit jaar, die ook online staat (onder publicaties; u moet ingelogd zijn om de pdf te downloaden).